Bakgrund

Under GällivareGALAN lyfter vi fram och visar hur mycket vi värdesätter alla olika framgångar och bidrar förhoppningsvis på så sätt till en ökad stolthet för våra framgångsrika utövare och eldsjälar inom många områden.

gve_bild

Gällivare har goda förutsättningar – låt oss tillsammans göra det bästa av dem.
Gällivare är en viktig knutpunkt för kommunikationer i regionen. Möjligheten till förbindelser med flyg, tåg, buss och bil är mycket goda. Gällivare har dagliga flygförbindelser med Stockholm Arlanda, Kiruna och Luleå med möjlighet till vidaretransport ut i världen. Flygplatsen är bara tio minuter från Gällivare centrum där järnvägs-­‐ och busstationen är placerad.

Näringslivet kretsar kring gruvnäringen med LKAB och Boliden samt serviceindustrin runt dessa. Investeringarna som görs och planeras i branschen har skapat en regional högkonjunktur i Malmfälten och Gällivare med låg arbetslöshet och ökat företagande. Det investeras miljarder för en fortsatt expansion och utveckling här. Dessa investeringar med de kringaktiviteter de medför utgör motorn i Gällivares näringsliv och tillväxt.

Småföretagen i kommunen tillhör Sveriges mest lönsamma. Huvudskälet är förstås de stora investeringarna som genomförs i LKAB och Boliden men också de som görs i andra verksamheter inom handeln och besöksnäringen.

Tack vare gruvans framgångar och expansion i Malmberget genomgår Gällivare kommun en omfattande samhällsomvandling där nya bostäder byggs upp och ett nytt samhälle tar sin form. Detta omvälvande arbete innebär att Gällivare  nu har stora chanser att rikta fokuserad energi för en gemensam vision mot det samhälle Gällivareborna önskar sig.

Idrottslivet sprudlar i Gällivare och Malmberget med långa traditioner ända  från seklets början har vi tidigt utvecklat föreningslivet i Gällivare Kommun. Idag har kommunen två stora flersektionsföreningar GSK och MAIF samt många aktiva specialföreningar inom skidor, skytte mm. Att vi har en stor bredd med många duktiga ledare och tränare inom flertalet idrotter ger våra barn och ungdomar möjlighet att utöva och prova på flera sporter. Detta är grunden till att vi har och har haft många idrottare som mäter sig med de bästa i landet och världen inom brottning, skidor, boxning, backhoppning mm. Detta är något  som vi är mycket stolta över och vill fira.

Kulturlivet har utvecklats mycket tack vare kommunens satsning på Kulturskolan som är ett nav inom kulturområdet idag. Satsningar på kulturlivet har fått ökat fokus från näringslivet eftersom ett attraktivt samhälle skapas med goda förutsättningar för kulturen att utvecklas i samverkan med hela kommunen.

gve_collage

Ett aktivt idrotts-­‐ och kulturliv ger hela kommunen och näringslivet ökade förutsättningar att lyckas med att attrahera ungdomar, invandrare och kvinnor till kommunen. Lägger Gällivare till det stora behovet av nyrekryteringar på grund av expansionen i näringslivet men också att ersätta de stora åldersavgångarna hos flertalet arbetsgivare de närmaste åren innebär detta en gemensam och stor utmaning. Ett attraktivt Gällivare skapar goda förutsättningar för företagsetableringar, rekrytering av personal och därmed en ökad inflyttning till orten.

Allt detta innebär många unika möjligheter.
Det är bra för regionen och för dig.